Duurzaamheid

Als het gaat om ondernemen is duurzaamheid een van de belangrijkste pijlers binnen LF Groep. Van mens tot milieu, ons beleid wordt continu onder de loep genomen om te kijken hoe het duurzamer kan. LF Groep is op de hoogte van alle ontwikkeling, vernieuwingen en belangrijke informatie op het gebied van duurzaamheid. Vanuit daar werken we eraan om onze CO2 footprint te beperken, een positieve impact op het milieu te hebben en te zorgen voor een gezonde werkomgeving.

 

Mens

Een goede organisatie kan niet zonder medewerkers die zich met passie inzetten voor hun werk en dit op een fijne, gezonde en veilige manier kunnen doen. Medewerkers kunnen bij LF Groep naast een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden, een baan met eigen verantwoordelijkheid binnen een niet-hiërarchische structuur en cultuur verwachten. Toekomstperspectief, maatschappelijk zinvol werk en ertoe doen zijn eveneens basisvoorwaarden voor onze medewerkers. 

LF Groep is meer dan alleen een werkgever. Het is een familiebedrijf met alle daarbij behorende kernwaarden. Een sociaal bedrijf waarin de onderlinge betrokkenheid groot is. Dat zorgt voor wederkerige loyaliteit, betrokkenheid en medewerkers met passie voor het product en liefde voor het materiaal. 

Om bij te dragen aan een betrokken organisatie biedt LF Groep haar medewerkers een ruim pakket benefits zoals een persoonlijk budget om aan sponsoring te besteden, een persoonlijk ontwikkelbudget, samenwerking met Cultuurfonds en stimulansen om regionaal maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. 

Niet alleen eigen medewerkers staan centraal als het gaat om duurzaam omgaan met mensen. Ook bij het ontstaan en onderhouden van relaties met toeleveranciers of partners zijn de activiteiten gericht op het onderhouden van duurzame relaties die tot gezamenlijke meerwaarde leiden.

asset_image

 

Milieu 

Iedere stap die LF Groep neemt heeft een impact op het milieu. We streven ernaar dat deze impact zoveel mogelijk positief is en anders deze zoveel mogelijk te beperken. LF Groep stelt zich dienstbaar en nuchter op, met name als het gaat om het leveren van kennis, kunde en (innovatieve) producten. Dit met oog voor morgen en overmorgen.

Zo wordt er onder andere rekening gehouden met de herkomst van grondstoffen en materialen, waarbij de natuur zo min mogelijk wordt aangetast. Maar ook rondom aspecten als energiebronnen, logistiek, wagenpark, energieverbruik en afvalscheiding is beleid opgesteld en wordt continu gestuurd op verbetering.

Meer weten?

Benieuwd hoe we omgaan met de grondstoffen van onze producten? Lees dan nu over Het verhaal van hout.