Maatschappelijke betrokkenheid

Bij LF Groep houden we ons niet alleen bezig met wat goed is voor natuur en milieu in onze bedrijfsvoering, ook de mens is voor onze organisatie een belangrijk onderwerp. Hierom is er op verschillende fronten nagedacht over hoe wij een steentje bij kunnen dragen aan de maatschappij. Zo is onlangs het fonds Kultiveren opgericht. Daarnaast krijgt iedere medewerker een jaarlijks sponsorbudget tot haar beschikking. Ook worden er gezamenlijke evenementen georganiseerd rondom gezondheid en ontwikkeling. Weten hoe dit precies zit? We leggen het graag uit.

 

Fonds Kultiveren

Fonds Kultiveren ondersteunt projecten die cultuur in de breedste zin van het woord en creativiteit bij jongeren stimuleren. De doelgroep van het fonds betreft jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 30 jaar in het zuidwestelijke gebied van de provincie Utrecht. Jongeren uitdagen om op ontdekkingstocht te gaan in de culturele sector, dat is de wens achter het Fonds Kultiveren.

Plezier hebben aan en het ontdekken van kunst en cultuur wordt mogelijk gemaakt door Fonds Kultiveren. Of dit nu gaat om muziek, theater of diverse andere creatieve activiteiten die de blik op de wereld verbreden.

Met het Fonds Kultiveren zijn we altijd op zoek naar creatieve geesten en organisaties die creatieve culturele activiteiten organiseren voor jongeren binnen de regio. Behoor jij tot deze categorie en zie je mogelijkheden? Neem dan vooral contact met ons op via: Fonds Kultiveren - jongeren & kunst - het Cultuurfonds

 

LF Fit

LF Fit is een initiatief binnen LF Groep met als doel om alle medewerkers de kans te bieden om op een gezellige manier fitter en gezonder te worden. We organiseren diverse events, nemen deel aan sportieve activiteiten en nodigen o.a. sportieve sprekers uit. Daarnaast hopen we onze medewerkers te inspireren door gezonde recepten en challenges te delen. 

asset_image

 

Persoonlijk Sponsorbudget

Als onderneming staan wij midden in de maatschappij, vandaar dat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Wij stellen daarom jaarlijks een bedrag ter beschikking voor een maatschappelijk doel.

Onze medewerkers bepalen het maatschappelijke gezicht. Het is dan ook aan hen om mede te bepalen aan welk doel het geld geschonken wordt. Wat houdt dit precies in? Alle medewerkers krijgen jaarlijks een persoonlijk sponsorbudget ter beschikking, welke ze mogen schenken aan een door hen gekozen maatschappelijk doel.

 

LF Next

LF Next is een platform en netwerkgroep voor jongeren tot 35 jaar binnen LF Groep. Zij komen op regelmatige basis bij elkaar om diverse items met elkaar te bespreken en/of hierover te sparren. Er wordt besproken wat er gaande is in de organisatie en er worden inspiratiesessies gegeven. LF Next is de volgende generatie medewerkers van de LF Groep, ongeacht de functie die zij uitoefenen.